Voorwaarden

 

De door ons uitgevoerde transporten geschieden onder de volgende voorwaarden:

Binnenlands vervoer : avc/cmr-condities

Buitenlands vervoer: cmr-condities